Tilbage

Rapport for CO2-emission 2022/2023

Rapporten for vores samlede CO2-emission fra aktiviteterne hos Safe Sterilization ApS og Scantago A/S for regnskabsperioden oktober 2022 til september 2023 er nu tilgængelig.

Miljø og klimabelastning har høj prioritet hos Safe Sterilization ApS, hvilket betyder at vi tager ansvar for at nedbringe vores klimaaftryk, og bidrage til bedre biodiversitet.

Vi har taget yderligere skridt til at reducere vores miljø og klimabelastning, idet at vores nye domicil bliver opvarmet med jordvarme og varmepumper, og vi får leveret bæredygtig strøm fra vores leverandør . Desuden påtænkes implementering af solpaneler på bygningen.
Derudover har vi bl.a. etableret opsamling af regnvand fra tagflader, regnvand som vi benytter til skyl i toiletter – forventet besparelse på ca. > 70 m3 årligt.
Vi fokusere også at på biodiversiteten for vores  udenomsarealerne, vi har bl.a. etableret et par mindre vandhuller, som vi håber bliver biotoper for padder mm. samt insekter, den foreløbige konklusion er at det syntes at være lykkedes – idet vi har rigtig mange landsvaler som fanger insekter på området.
Området er i maj 2024 blevet beplantet med hjemmehørende planter som pil, havtorn, eg, bøg og tjørnbuske, samt frøblanding med græs og blomster.

Læs mere i vores GHG report