Tre, liggende Sporadi Biologiske indikatorer (massiv, grå baggrund) 1

Biologiske indikatorer

Generelt

De biologiske indikatorer, der leveres af Safe Sterilization ApS, er designet til kontrol og validering af sterilisationsprocesser.

Dampsterilisation (autoklavering) foregår med tør mættet vanddamp under tryk. For at dræbe mikroorganismer, herunder bakteriesporer, kræves en temperatur på minimum 121°C i 15 minutter eller 134°C i 3 minutter eller tilsvarende kombination af temperatur og tid.

Sterilisation med tør varme (tørsterilisation) foregår i en tørsterilisator, hvor der skal være effektiv cirkulation af den varme luft. Det kræver højere temperatur og længere tid at tørsterilisere end at autoklavere. Dette skyldes, at tør luft har markant lavere varmekapacitet og dårligere varmeledningsevne, samt langsommere penetration af mikroorganismens cellevægge end tør mættet damp som i en autoklave. For at dræbe mikroorganismer, herunder bakteriesporer, kræves en temperatur på minimum: 160°C i 2 timer, 170°C i 1 time, 180°C i 30 minutter eller tilsvarende kombination af temperatur og tid.

Det er vigtigt at sterilisationstiden først tæller fra det øjeblik den specificerede temperatur, for dit udstyr, er opnået i autoklaven/tørsterilisatoren.

Produktbeskrivelse

De biologiske indikatorer er fremstillet i overensstemmelse med DS/EN ISO 11138-1, DS/EN ISO 11138-3 og DS/EN ISO 11138-4. Safe Sterilization har valgt en kombineret indikator, som kan benyttes til test af sterilisationsprocesser med damp, såvel som tør varme.

Bakteriesporene kommer fra stammer af standardiserede mikroorganismer fra f.eks. ATTC (American Type Culture Collection) eller NRRL (ARS Culture Collection).

De anvendte biologiske indikatorer til test af dampsterilisation (autoklaver) er med bakteriesporer fra Geobacillus stearothermophilus, og til test af tør varme (tørsterilisatorer) anvendes bakteriesporer fra Bacillus atrophaeus. Disse bakteriesporer har stor resistens (D-værdi) over for den specifikke sterilisationsmetode, og er derfor egnet til periodisk kontrol og validering af disse sterilisationsprocesser.

Anvendelse

Du anvender vores biologiske indikatorer til periodisk kontrol af sterilisationsprocesser.

Du kan også benytte dem til valideringer, kontrol efter reparation, samt til kontrol af sterilisationsprocesser ved brug af låneudstyr.

Testinterval for brug af biologiske indikatorer er angivet i branchestandarder, Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), samt som guidelines hos brancheorganisationer.

Der henvises til vores brugsanvisning og anbefalinger til sundhedssektoren på vores hjemmeside.

Validering

Du skal altid anvende en valideret autoklave eller tørsterilisator til sterilisation af udstyr, som benyttes på patienter.

Opbevaring, holdbarhed og bortskaffelse

Biologiske indikatorer skal opbevares tørt ved 2-24°C og være beskyttet mod direkte sollys.

Udløbsdato er angivet på den biologiske indikator. Brug aldrig biologiske indikatorer efter udløbsdatoen.

Ubrugte biologiske indikatorer skal steriliseres og kan herefter kasseres som almindeligt restaffald. Hvis de biologiske indikatorer ikke bliver steriliseret, skal de bortskaffes som klinisk risikoaffald.

Abonnementsordning

Safe Sterilization tilbyder abonnementsordninger. Kontakt os for at høre nærmere.

Biologiske indikatorer sælges også i løssalg, f.eks. til validering af udstyr, eller ekstra kontrol efter reparation af sterilisator, samt ved anvendelse af lånesterilisatorer. Kontakt Safe Sterilization for at høre nærmere.

Vi benytter os af produkter fra:

Steris Corp

5960 Heisley Road
Mentor. OH 44060-1838
USA
www.steris.com