Tænder der er ved at blive undersøgt med tandlægeudstyr

Anbefalinger til tandlæger

Procesindikatorer (f.eks. autoklavetape) skal anvendes ved alle sterilisationsprocesser.

Mindst én gang dagligt kontrolleres sterilisationen ved hjælp af kemiske indikatorer i form af multivariable kemiske indikatorer, Helixtest eller Bowie & Dick (B&D).

Mindst hver 3. måned kontrolleres sterilisationsprocessen ved brug af biologiske indikatorer (sporeprøver). Hvis der køres mere end 200-400 sterilisationscyklusser pr. kvartal, skal der testes oftere (én gang pr. måned) med biologiske indikatorer.

Efter enhver reparation skal sterilisationsprocessen kontrolleres ved brug af biologiske indikatorer. Den reparerede autoklave bør først tages i brug, når sterilisationsprocessen er testet og godkendt. Anvendes låneautoklave/tørsterilisator, skal sterilisationsprocessen kontrolleres ved brug af biologiske indikatorer med tilfredsstillende resultat, før udstyret tages i brug.

Hvis én eller flere biologiske indikatorer har vækst, skal der foretages ny test af sterilisationsprocessen.

Hvis der fortsat er vækst i én eller flere af de biologiske indikatorer, bør autoklaven fejlmeldes og repareres.

Der henvises til NIR for tandklinikker. Læs mere her.


Safe Sterilization anbefaler følgende abonnement:

  • A abonnement (1 sæt biologiske indikatorer fremsendes hver måned/12 sæt årligt)
  • C abonnement (1 sæt biologiske indikatorer fremsendes hver 3. måned/4 sæt årligt)

Safe fremsender biologiske indikatorer til klinikken, når det er tid til at teste. Læs mere her.