Kittelklædt sundhedspersonale med stetoskoper (to i hvide kitler, en i blå kittel) 1

Anbefalinger til sundhedssektoren

Forebyg smitterisiko: sterilisation har til formål at forebygge smittespredning både hos patienter og personale

NIR

I Danmark har den centrale enhed for infektionshygiejne udarbejdet Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, også kaldet NIR.

Anvisninger er rettet mod sundhedssektoren inklusiv praktiserende læger, tandlæger, hjemmesygeplejersker og tilsvarende.

Anbefalinger

NIR indeholder anbefalinger om procedurer og håndtering af medicinsk udstyr. Formålet er at gøre det tydeligt for den enkelte klinik, hvordan man opretholder den ønskede hygiejne. NIR er baseret på over 30 års videnskabelig forskning, internationale erfaringer, guidelines, lovkrav, samt ”best practice” inden for sundhedssektoren.

Egenkontrol af sterilisationsprocessen

En autoklave eller tørsterilisator kræver personalets bevågenhed for at fungere korrekt. Med faste rutiner for egenkontrol af sterilisationsprocessen, opnår man daglig sikkerhed for, at effekten af sterilisationsprocessen fungerer efter hensigten. Nyere autoklaver og tørsterilisatorer er forsynet med automatisk overvågning, men den eksterne proceskontrol kan stadig anbefales, idet styringer kan fejle og instrumenter kan afvige mht. faktisk opnåede målenøjagtighed.

Specifikke brancheanbefalinger:

Henvisninger

For mere detaljeret beskrivelse og anvendelse af de biologiske og kemiske indikatorer, henvises til vores produktbeskrivelser og brugsanvisninger.