Seks røde indikatorer til tørsterilisation (Sterilizer Control Tubes fra Albert Browne) (Klarere farver, massiv grå baggrund) 1

Kemiske indikatorer til tørsterilisation

Generelt

De kemiske indikatorer, der leveres af Safe Sterilization ApS, er udviklet til proceskontrol af sterilisationsprocessen i tørsterilisatorer. De efterviser, at de kritiske parametre (kombination af tid/temp.) er opfyldt under sterilisationsprocessen.

De kemiske indikatorer skal anvendes som procesindikator minimum én gang dagligt, eller når tørsterilisatoren anvendes.

Det er vigtigt at bemærke, at kemiske indikatorer er et supplement til biologiske indikatorer. Biologiske indikatorer skal anvendes til at verificere sterilisationsprocessens drabseffekt overfor mikroorganismer.

Produktbeskrivelse

De kemiske indikatorer er fremstillet i overensstemmelse med kravene i standarden DS/EN ISO 11140-1 Class 6.

Den kemiske indikator indeholder et varmefølsomt farvestof (indikatoren), som ændrer farve ved eksponering med rette kombination af temperatur og tid i en tørsterilisator. Læs altid vejledningen på æsken med kemiske indikatorer.

Anvendelse

Anvendelse af kemiske indikatorer dokumenterer, at de kritiske parametre (tid/temp.) er opnået. Derfor skal du anbringe de kemiske indikatorer på de steder, som du anser for mest vanskelige at sterilisere. Følger der en vejledning i egenkontrol med dit udstyr, så følg den.

Du anvender de kemiske indikatorer sammen med udstyr, som du skal sterilisere, og du må gerne placere dem i kassetter (hvis sådanne anvendes). Placeringen skal være så realistisk som muligt. 

Hvis den kemiske indikator ikke skifter farve fra rød til grøn efter endt proces, skal du fejlsøge på dit udstyr. Kig i manualen til dit udstyr. Når du har afhjulpet problemet, skal du køre en ny test med kemiske indikatorer.

Hvis du ikke kan afhjælpe problemet selv, kan Safe Sterilization hjælpe dig med kontakt til en uvildig servicemontør.

Specifikation

De kemiske indikatorer anvendes ved følgende kombinationer af temperatur og tid:

  • 160°C i 2 timer
  • 170°C i 65 minutter
  • 180°C i 35 minutter

Læs altid instruktionen på æsken og følg den.

Ved eksponering med tør varme vil indikatoren skifte farve fra rød til gul og til sidst grøn. Et korrekt farveomskift indikerer, at de fysiske parametre er opnået.

Vi henviser til vores brugervejledning for produktet her på hjemmesiden.

Opbevaring, holdbarhed og bortskaffelse

De kemiske indikatorer skal altid opbevares et køligt og mørkt sted (gerne køleskab) under 21°C, da funktionen ellers kan reduceres.

Brugte indikatorer bør opbevares som dokumentation for udført test. Opbevaringen skal være køligt og mørkt (ingen sollys/dagslys), og du bortskaffer kasserede kemiske indikatorer som glasaffald.

Udløbsdatoen for de kemiske indikatorer er angivet på æsken.

Vi benytter os af et produkt fra

Albert Browne Ltd

Chancery House 190 Waterside Road
Hamilton Industrial Park
Leicester LE 1QZ
United Kingdom
tlf.: +44 (0) 116 276 8636 or fax +44 (0) 116 276 8639
www.steris.com

Varenr. 7305

Liggende æske fra Albert Browne med røde Sterilizer Control Tubes til tørsterilisation, samt seks eksempler på indikatorerne (transparent baggrund)