Kittelklædt dyrlæge med en lys brun cocker spaniel hvalp i venstre hånd og en rød kattekilling i den højre hånd

Anbefalinger til dyrlæger

Udstyr anvendt til invasive indgreb på dyr bør genbehandles efter samme principper som udstyr anvendt på mennesker.

Procesindikatorer (f.eks. autoklavetape) skal anvendes ved alle sterilisationsprocesser.

Det anbefales mindst én gang dagligt at kontrollere sterilisationsprocessen ved brug af kemisk indikator/multivariable kemisk indikator.

Der bør udføres periodisk kvalitetskontrol af sterilisationsprocessen hver 3. måned, samt efter reparation.

Efter enhver reparation skal sterilisationsprocessen kontrolleres ved brug af biologiske indikatorer. Den reparerede autoklave/tørsterilisator bør først tages i brug, når sterilisationsprocessen er testet og godkendt. Anvendes låneautoklave/tørsterilisator, skal sterilisationsprocessen kontrolleres ved brug af biologiske indikatorer med tilfredsstillende resultat, før udstyret tages i brug.

Der henvises til NIR for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr: Link

Safe Sterilization anbefaler følgende abonnement:

  • C abonnement (1 sæt biologiske indikatorer fremsendes hver 3. måned/4 sæt årligt)

Safe fremsender biologiske indikatorer til klinikken, når det er tid til at teste. Læs mere her.