Anbefalinger til tatovører, fodplejer og lignende

Procesindikatorer (f.eks. autoklavetape) skal anvendes ved alle sterilisationsprocesser.

Det anbefales mindst én gang dagligt at kontrollere sterilisationsprocessen ved brug af kemiske indikatorer/multivariable kemiske indikatorer.

Der bør udføres periodisk kvalitetskontrol af sterilisationsprocessen hver 3. måned samt efter reparation.

Efter enhver reparation skal sterilisationsprocessen kontrolleres ved brug af biologiske indikatorer. Den reparerede autoklave/tørsterilisator bør først tages i brug, når sterilisationsprocessen er testet og godkendt. Anvendes låneautoklave/tørsterilisator, skal sterilisationsprocessen kontrolleres ved brug af biologiske indikatorer, med tilfredsstillende resultat, før udstyret tages i anvendelse.

Der henvises til NIR for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr: Link

Safe Sterilization anbefaler følgende abonnement:

  • C abonnement (1 sæt biologiske indikatorer fremsendes hver 3. måned/4 sæt årligt)

Safe fremsender biologiske indikatorer til klinikken, når det er tid til at teste. Læs mere her.