Kemiske indikatorer til dampsterilisation fra Albert Browne

Kemiske indikatorer til dampsterilisation

Generelt

De kemiske indikatorer (MVI), som Safe Sterilization ApS leverer, er udviklet til proceskontrol af sterilisationsprocesser. Den kemiske indikator verificerer damppenetration i dit udstyr.

Du bør anvende kemiske indikatorer minimum én gang dagligt for at sikre, at de fysiske parametre for sterilisationsprocessen er opfyldt. Kemiske indikatorer er et supplement til biologiske indikatorer. De biologiske indikatorer anvendes til at verificere sterilisationsprocessens drabseffekt overfor mikroorganismer.

Produktbeskrivelse

De kemiske indikatorer er fremstillet i overensstemmelse med kravene i standarden DS/EN ISO 11140-1 Class 4.

De kemiske indikatorer verificerer opnåelse af fysiske testparametre, som temperatur, tid og tilstedeværelse af tør mættet vanddamp. Hvis alle parameter er opnået ses et farveskift fra hvid til sort på indikatoren. Læs altid vejledningen på æsken med kemiske indikatorer.

Når den kemiske indikator placeres i kassetter eller autoklaveposer, vil indikatoren bekræfte, at dampen er trængt ind til det sted, hvor indikatoren er placeret.

Anvendelse

Placér de kemiske indikatorer på steder, hvor det er vanskeligt for dampen at penetrere f.eks. i kassetter og i autoklaveposer. Følger der en vejledning i egen kontrol med dit udstyr, så følg den.

Hvis den kemiske indikator ikke skifter farve fra hvid til sort efter gennemført test, skal du fejlsøge på dit udstyr. Kig i manualen til dit udstyr. Når du har afhjulpet problemet, skal du køre en ny test med kemiske indikatorer. 

Hvis du ikke kan afhjælpe problemet selv, kan Safe Sterilization hjælpe dig med kontakt til en uvildig servicemontør.

Specifikation

De kemiske indikatorer kan anvendes ved følgende kombinationer af temperatur og tid:

  • 121°C i minimum 8 minutter
  • 134°C i minimum 3 minutter

Læs altid instruktionen på æsken og følg den.

Du skal altid aflæse den kemiske indikator, lige efter processen er endt, for at få det korrekte resultat. Kun hvis den kemiske indikator fuldkommen har skiftet til slutfarven (sort), kan du tolke resultatet til, at de fysiske parametre er opnået på det sted, hvor den kemiske indikator har været placeret.

Der henvises til vores brugsanvisning og anbefalinger til sundhedssektoren på vores hjemmeside.

Opbevaring, holdbarhed og bortskaffelse

Skal opbevares køligt, mørkt og tørt mellem 0-30°C, 30-60% RH.

Udløbsdato er angivet på produktemballagen.

Kasseres som almindeligt affald.

Vi benytter os af et produkt fra:

Albert Browne Ltd

Chancery House 190 Waterside Road
Hamilton Industrial Park
Leicester LE 1QZ
United Kingdom
tlf.: +44 (0) 116 276 8636 or fax +44 (0) 116 276 8639
www.steris.com

Varenr. 2551

Liggende Steam Sterilization Indicator (Multi-variable) type 4 til dampsterilisation med seks test strips (fra Albert Browne). Massiv, grå baggrund.