Kemiske indikatorer til dentalopvaskemaskiner

Generelt

De kemiske indikatorer (STF Load check), som Safe Sterilization ApS leverer, er udviklet til intern proceskontrol af effektiviteten af dentalopvaskemaskiner/vaskedekontaminatorer til rengøring af kirurgiske/dentale instrumenter. De kemiske indikatorer verificerer, at rengøringsprocessen i din opvaskemaskine effektivt kan rengøre instrumenter og udstyr.

Produktbeskrivelse

De kemiske indikatorer er fremstillet i overensstemmelse med kravene i standarden DS/EN ISO 15883-5.

Indikatorerne verificerer rengøringsevnen i opvaskemaskinen og har 4 røde felter (testmaterialet), 2 på hver side. Testmaterialeret består af forskellige typer af proteiner, lipider og polysakkarider. Dette testmateriale skal være fuldstændig fjernet fra indikatoren, for at rengøringsprocessen kan godkendes.

Anvendelse

De kemiske indikatorer bruges dagligt til at verificere effekten af rengøringen i opvaskemaskiner. De kritiske parametre, der verificeres, er tid, temperatur og kontakt med vand og rengøringsmiddel.

Det anbefales at benytte indikatorer ved hver kørsel af opvaskemaskinen. Det giver dokumentation for at processen er effektiv. Efter endt vaskecyklus tager du indikatorerne ud og kontrollerer for visuelt synlige rester af testmateriale.

Vi henviser til vores brugsanvisning for produktet her på hjemmesiden.

Opbevaring, holdbarhed og bortskaffelses

Indikatorerne opbevares ved temperatur mellem 0-30°C, tørt og beskyttet mod direkte sollys.

Udløbsdato er angivet på produktemballage.

Ubrugte eller udløbne indikatorer kan kasseres som almindeligt affald.

Vi benytter os af produkter fra

Albert Brown Ltd

Chancery House 190 Waterside Road
Hamilton Industrial Park
Leicester LE 1QZ
United Kingdom
www.steris.com

Varenr.

2315 Load Check Indicator 100/box

2316 Load Check Holder 1/box