Kemiske indikatorer til dampsterilisation fra Albert Browne

Brugsanvisning for kemiske indikatorer til dampsterilisation

Anvendelse

Mindst én gang dagligt bør du kontrollere din autoklaves sterilisationsproces ved hjælp af kemiske indikatorer. Vi anbefaler multivariable kemiske indikatorer til kontrol af korrekt eksponeringstid, temperatur og tilstedeværelse af tør mættet vanddamp er opnået.

Testen udføres på alle de utensilieprogrammer, der anvendes på autoklaven.

Indikatoren kan uden problemer deles. Der er en instruktion på selve æsken til de kemiske indikatorer og en streg på indikatoren, hvor du må klippe.

Placering

Du placerer de kemiske indikatorer på steder, hvor det er sværest for dampen at trænge ind til udstyret. Kør gerne de kemiske indikatorer sammen med udstyr og evt. i autoklavepose eller i kassetter (hvis sådanne anvendes). Placeringen skal være så realistisk som muligt. Pak og kør autoklaven på dit almindeligt anvendte sterilisationsprogram.

Sterilisationstiden for de mest anvendte sterilisationsprocesser

Dampsterilisation:

  • 121°C i minimum 15 min
  • 134°C i minimum 3 min

Efter sterilisering

Kontrollér de kemiske indikatorer umiddelbart efter tømning af autoklaven.

Kontrollér, at de kemiske indikatorer har den samme farve som, eller mørkere end, referencefeltet, og at farveskiftet er homogent på hele indikatoren.

Hvis indikatoren ikke skifter farve fra hvid til sort efter sterilisationen, skal du gentage sterilisationsprocessen med ny indikator.

Hvis samme resultat gentager sig, skal du have autoklaven efterset. Du skal iværksætte korrigerende handlinger til afhjælpning af problemet i henhold til intern procedure.

Vi anbefaler, at du gemmer de brugte kemiske indikatorer i minimum 3 måneder som dokumentation for daglig test. Notér signatur og dato for udført test på bagsiden.

Udfyld logbog med resultatet af test med kemisk indikator iht. intern procedure.