Safe Sterilization logo 4

FAQ

Er Safe Sterilization ApS ISO certificeret?

Ja, Safe Sterilization ApS blev certificeret i 2016 iht. DS/EN ISO 9001:2015. Certificeringen er gennemført af DNV-GL, og Safe Sterilization certificeres én gang årligt.

Hvordan skal de biologiske indikatorer placeres i autoklaven/tørsterilisatoren?

De biologiske indikatorer placeres på steder, hvor det er svært for dampen og varmen at trænge ind til udstyret. De biologiske indikatorer anvendes sammen med udstyr og må gerne placeres i autoklavepose og kassetter (hvis sådanne anvendes). Placeringen skal være så realistisk som muligt. Placér de biologiske indikatorer tre forskellige steder i autoklaven/tørsterilisatoren. Det kan for eksempel være i top, midt og bund.

Skal jeg åbne den biologiske indikator?

Nej, posens formål er at beskytte den biologiske indikator imod forurening af fremmede mikroorganismer. Bakteriesporenes resistens (D-værdi) overfor varmepåvirkningen (damp/tør varme), er bestemt ved opbevaring i den lille pose.

Jeg har fået en ny autoklave/tørsterilisator, kan jeg notere det på labelerne på de biologiske indikatorer?

Ja, når vi modtager de biologiske indikatorer retur, ændrer vi udstyrets navn/id i vores database. Du vil efterfølgende modtage et certifikat med den nye og korrekte udstyrsbenævnelse.

Hvad er procestiden for de mest anvendte metoder?

For dampsterilisation:      

  • 121°C i minimum 15 min.
  • 134°C i minimum 3 min.               

For tørsterilisation:         

  • 160°C i minimum 2 timer.
  • 170°C i minimum 1 time.
  • 180°C i minimum 30 min.

NB. Det er vigtigt, at sterilisationstiden først regnes fra det tidspunkt, den specificerede temperatur er opnået i sterilisatoren.

Hvad er grunden til, at min sterilisationsproces ikke er godkendt?

  • Har de biologiske indikatorer været placeret i autoklaven/tørsterilisatoren under en sterilisationsproces?
  • Har autoklaven/tørsterilisatoren opnået den specificerede sterilisationstemperatur?
  • Er den specificerede sterilisationstid opnået? (Bemærk procestiden regnes fra det tidspunkt, hvor autoklaven/tørsterilisatoren har opnået den specificerede sterilisationstemperatur).
  • Har der været fejl eller alarmer på autoklaven/tørsterilisatoren under kørslen med de biologiske indikatorer? Hvis ja, konsultér manualen og/eller leverandøren af udstyret.

Vores autoklave/tørsterilisator er til reparation, hvad skal jeg gøre med de tilsendte biologiske indikatorer?

Det anbefales, at de biologiske indikatorer anvendes, hvis du bruger et låneudstyr (autoklave/tørsterilisator). Ifølge “Nationale infektionshygiejniske retningslinjer” (NIR) skal låneudstyr også testes inden brug. Ret blot maskinens navn på labelerne på de biologiske indikatorer. Husk at notere at det er et låneudstyr.

Når autoklaven/tørsterilisatoren kommer retur efter reparation, skal udstyret testes med biologiske indikatorer, inden det anvendes.

Kontakt Safe Sterilization ved behov for ekstra biologiske indikatorer.

Får vi nye biologiske indikatorer til fornyet test, hvis der er vækst i en eller flere biologiske indikatorer?

Ja, hvis I er med i abonnementsordningen med test hver måned (Abonnement A), fremsender vi nye biologiske indikatorer uden beregning.

Ved andre abonnementstyper (f.eks. fire gange årligt), modtager I ét nyt sæt biologiske indikatorer til fornyet test uden beregning, første gang der er vækst. Ved behov for flere biologiske indikatorer, skal disse bestilles hos Safe Sterilization, hvormed de vil blive fremsendt og faktureret separat.

Hvis I kun tester én gang om året, er I ikke omfattet af et abonnementssystem. Derfor er der ingen nye biologiske indikatorer til fornyet test. Hvis der er vækst, vil I blive kontaktet af Safe Sterilization med henblik på evt. køb af supplerende biologiske indikatorer til sterilisatoren.

Hvad gør vi, hvis vi har brug for ekstra biologiske indikatorer?

Hvis autoklaven/tørsterilisatoren har været til reparation, haft driftstop, ved anvendelse af låneudstyr eller de biologiske indikatorer er blevet ødelagt, skal du kontakte Safe Sterilization for at få tilsendt nye biologiske indikatorer.

Hvis du har et abonnement med ét sæt biologiske indikatorer 12 gange årligt (Abonnement A), er de ekstra biologiske indikatorer inkluderet i prisen. Hvis ikke, skal der tilkøbes et ekstra sæt biologiske indikatorer.

Hvordan skal vi opbevare vores instrumenter og udstyr, efter de er blevet steriliseret?

Det anbefales at opbevare steriliseret udstyr og instrumenter i rene og lukkede skabe/skuffer beskyttet mod fugt, støv, sollys og temperatursvingninger. Før anvendelse af instrumenter og udstyr kontrolleres det, at udløbsdatoen ikke er overskredet, samt sterilemballagen (autoklaveposen) ikke er beskadiget eller fugtig.

I “Nationale infektionshygiejniske retningslinjer” (NIR) for tandlæger bilag 1 (s. 59-60) er der beskrevet et pointsystem som hjælp til at vurdere holdbarheden på sterilt pakkede instrumenter. De angivende tider er kun vejledende. Dette bilag er også gældende for andre brancher.
NIR for tandlæger kan findes her.

Hvor hurtigt kan jeg forvente at få et svar på mine test?

Når vi har modtaget dine biologiske indikatorer, bliver de straks dyrket og resultatet aflæses efter 4-7 dage. Testresultat fremsendes som certifikat via e-mail.
Har du valgt at modtage certifikatet via post, skal du forvente en leveringstid på yderligere 5-8 arbejdsdage.

Kan jeg få mit certifikat via post?

Ja. Normalt fremsender vi certifikatet via e-mail, men mod et ekstra gebyr kan du få tilsendt dit certifikat via post. Forvent en leveringstid på 5-8 arbejdsdage.

Jeg vil gerne gøre mit certifikat synligt i klinikken. Har Safe en billedramme til indramning af certifikat?

Ja, det har vi. Se under produkter her på hjemmesiden eller følg linket her.

Hvor lang tid skal jeg gemme mine certifikater?

Der er ingen faste retningslinjer herfor. Safe Sterilization kan gensende certifikater på forlangende.

Hvor lang tid arkiverer Safe Sterilization testresultater?

Vi arkiverer alle testresultater i minimum 5 år.

Jeg er fodterapeut, hvor ofte skal jeg teste sterilisationsprocessen i min autoklave/tørsterilisator?

Du bør udføre test af sterilisationsprocessen med jævne mellemrum, f.eks. hver 3. måned, samt efter reparation af autoklave/tørsterilisator. Hvis du har en midlertidig autoklave/tørsterilisator bør denne testes inden brug.

Kan de kemiske indikatorer til test af dampsterilisation klippes over?

Ja, de er designet til at blive klippet over. Der er en instruktion på selve æsken og en indikation på den kemiske indikator.

Hvad skal jeg gøre med de kemiske indikatorer, når jeg har aflæst resultatet?

Vi anbefaler, at de brugte kemiske indikatorer gemmes i minimum 3 måneder som dokumentation for daglig test. Notér signatur og dato for udførelse på bagsiden af din test. Vi anbefaler, at du fører en logbog over samtlige sterilisationsprocesser inkl. resultater af test med kemiske/biologiske indikatorer.             

De kemiske indikatorer bør opbevares mørkt og køligt, uden direkte eksponering af sollys.

Hvilken periode dækker den fremsendte faktura?

Abonnementsperioden er normalt dækkende fra fakturadato og 12 måneder frem. Opsiges abonnement i en abonnementsperiode ydes ikke refusion.

Et abonnement kan ændres, når abonnementsperioden udløber, medmindre det er en opgradering af abonnementet. Kontakt os gerne inden dit nuværende abonnement udløber, så din nye aftale er på plads til opstart straks.