STF Load Check Indicator 1 VE fra Albert Browne (rød indikator til dentalopvaskemaskiner)

Brugsanvisning for kemiske indikatorer til dentalopvaskemaskiner

Anvendelse

Mindst én gang dagligt bør du bruge kemiske indikatorer til kontrol af rengøringen i dentalopvaskemaskiner/vaskedekontaminatorer. De kritiske parametre der verificeres er tid, temperatur og indtrængning af vand og vaskemiddel.

Placering

Sørg for at holderen til indikatoren er ren og tør.

Den kemiske indikator anbringes i den producentgodkendte holder, designet specifikt til den kemiske indikator.

Sørg for at indikatoren er placeret i midten af holderen og ikke stikker ud til nogen af siderne.

Placér holderen(e) i hver bakke eller kurv, hvor den skal stå som vist på billedet herunder, på de(t) vanskeligt tilgængelige sted(er) for maskinen at rengøre.

STF Load Check Holder med rød indikator til dentalopvaskemaskiner fra Albert Browne

Kør maskinen på almindelig anvendt rengøringsprogram.

Efter gennemført testkørsel

Fjern forsigtigt indikatoren fra holderen. Holderen kan være varm, og eventuelle rester af testmaterialet kan plette.

Kontrollér visuelt at indikatoren er helt fri for rester af testmaterialet. Dette kan gøres op mod en hvid baggrund, f.eks. hvidt papir.

Hvis indikatoren ikke er 100% fri for testmaterialet, er testen fejlet, og der skal iværksættes korrigerende handling til afhjælpning af problemet i henhold til intern procedure eller fabrikantens anbefalinger.

Der kan være flere årsager til, at maskinen ikke vasker rent:

  • Forkert indstilling af tid og temperatur.
  • Forkert koncentration/dosering af rengøringsmiddel.
  • For lavt vandtryk og/eller dårlig vandkvalitet.
  • Vaskearm(e)/dyser kan være helt/delvist tilstoppet.
  • Roterende vaskearm(e) roterer ikke rundt.

For yderligere information om dentalopvask se “Nationale infektionshygiejniske retningslinjer” (NIR) for tandlæger.