Hånd med stetoskop

Anbefalinger til almen praksis

Procesindikatorer (f.eks. autoklavetape) skal anvendes ved alle sterilisationsprocesser.

Det anbefales mindst én gang dagligt at kontrollere sterilisationsprocessen ved brug af kemiske indikatorer/multivariable kemiske indikatorer.

Der bør anvendes biologiske indikatorer med fastlagte mellemrum hver 3. måned, samt efter reparation.

Efter enhver reparation skal sterilisationsprocessen kontrolleres ved brug af biologiske indikatorer. Den reparerede autoklave/tørsterilisator bør først tages i brug, når sterilisationsprocessen er testet og godkendt. Anvendes låneautoklave/tørsterilisator, skal sterilisationsprocessen kontrolleres ved brug af biologiske indikatorer med tilfredsstillende resultat, før udstyret tages i brug.

Der henvises til NIR for Almen Praksis. Læs mere her.

Safe Sterilization anbefaler følgende abonnement:

  • C abonnement (1 sæt biologiske indikatorer fremsendes hver 3. måned/4 sæt årligt)

Safe fremsender biologiske indikatorer til klinikken, når det er tid til at teste. Læs mere her.