Medarbejdere

Jane Heilskov, Kvalitetskoordinator

Uddannet pharmakonom. Jane har været ansat i SAFE siden november 2009. Jane er ansvarlig for vores kvalitetsledelsessystem og sørger for at procedurer er opdaterede og korrekte mht. beskrivelser, samt vi lever op til kravene i DS/EN ISO 9001:2015. Ved behov deltager Jane også i arbejdsopgaver i laboratoriet. Jane har  gennemført uddannelse i kvalitetsledelse, ISO certificering samt validering

Lisa Sonne, Administration og salg

Uddannet merkonom i indkøb. Lisa har været ansat i SAFE siden 1. september 2007. Lisa er ansvarlig for kundesupport, salg og den daglige bogføring/fakturering, desuden er hun backup i vores laboratorie. Lisa har gennemført kurser i sterilt arbejde, mikrobiologi og laboratoriesikkerhed samt substratanvendelse.

Lissi Teglskov, Laborant

Uddannet laborant. Lissi har været ansat i SAFE siden 1. maj 2015. Lissi arbejder i laboratoriet med bl.a. udsåning af biologiske test, mediefremstilling, visuel kontrol af dyrkningsresultat samt forefaldende kontorarbejde. Lissi er en erfaren medarbejder, og har stor erfaring fra bl.a. analyse laboratorier mm.

Tony Christensen, Direktør

Uddannet kemotekniker, og har læst Pharmaceutical Engineering på UMIST, Manchester (UK). Tony er daglig leder af Safe Sterilization siden til 1. december 2018. Tony bruges bl.a. i farmaceutisk industri som Subject Matter Expert (SME), på sterilisationsprocesser med autoklaver.

Målsætning:

Safe Sterilization er en uafhængig virksomhed. Det er kundens garanti for validiteten af vores arbejde. Vi har fokus på kvalitet og ønsker at bidrage til en bedre patientsikkerhed hos vores kunder. Vi har konstant fokus på at sikre, at vores viden om myndighedernes krav/anbefalinger til vores kunder, samt vores produktviden er opdateret, således at vi kan give en klar og forståelig rådgivning. Vi deltager bl.a. i udarbejdelse af standarder på området.

Vi har et brugervenligt abonnementssystem, som gør det nemt for kunden at benytte vores service. De Biologiske Indikatorer fremsendes automatisk, når tiden er inde til at teste sterilprocessen.

Safe Sterilization er ISO 9001:2015 certificeret.