Medarbejdere

Foto af medarbejderen er på vej

Amalie Bøge Rud Hansen

Teamleder

Uddannet mikrobiolog fra Københavns Universitet, ansat i Safe Sterilization siden 2020.

Amalie er ansvarlig for projektrelaterede opgaver, internt support og udvikling af virksomhedens drift. Amalie er desuden backup i laboratoriet med udsåning og inkubering af biologiske indikatorer, mediefremstilling, kontrol af testresultat samt dokumentation.

Foto af medarbejderen er på vej

Jane Heilskov

Kvalitetskoordinator

Uddannet pharmakonom, ansat i Safe Sterilization siden 2009.

Jane er ansvarlig for kvalitetsledelsessystemet iht. DS/EN ISO 9001:2015. Jane har gennemført uddannelse i kvalitetsledelse og audit via DNV-GL samt validering. Desuden arbejder Jane med kundesupport og projektrelateret opgaver.

Mette Ahrenst

Laborant

Uddannet laborant, ansat i Safe Sterilization siden 2021.

Mette er ansvarlig for laboratoriet med bl.a. udsåning og inkubering af biologiske indikatorer, mediefremstilling, kontrol af testresultat samt dokumentation.

Foto af medarbejderen er på vej

Tony Christensen

Direktør

Uddannet kemotekniker, og har læst Pharmaceutical Engineering på UMIST, Manchester.

Tony er ejer og daglig leder af Safe Sterilization. Ud over den daglige ledelse i Safe, er han en flittigt benyttet konsulent bl.a. i farmaceutisk industri som Subject Matter Expert (SME) og med hans viden inden for  sterilisationsprocesser i autoklaver, rengøringsprocesser, frysetørring og farmaceutiske vandsystemer.