Seks røde indikatorer til tørsterilisation (Sterilizer Control Tubes fra Albert Browne) (Klarere farver, massiv grå baggrund) 1

Brugsanvisning for kemiske indikatorer til tørsterilisation

Anvendelse

Du bør kontrollere din sterilisator/sterilisationsproces dagligt ved hjælp af kemiske indikatorer. De kemiske indikatorer viser, at de fysiske parametre temperatur og tid er opfyldt under sterilisationsprocessen.

Placering

Placér de kemiske indikatorer på steder, hvor det er svært for varmen at trænge ind til godset. De kemiske indikatorer køres sammen med udstyr, og kan evt. placeres i kassetter (hvis sådanne anvendes). Placeringen af de kemiske indikatorer skal være så realistisk som muligt, i forhold til placering af udstyr, som skal steriliseres. Pak og kør sterilisatoren som sædvanlig.

Sterilisationstiden ved de mest anvendte metoder               

  • 160°C i minimum 2 timer
  • 170°C i minimum 1 time
  • 180°C i minimum ½ time

Sterilisationstiden tæller først fra det øjeblik den angivne temperatur er opnået i tørsterilisatoren. Gennemfør et normalt sterilisationsprogram med udstyr i tørsterilisatoren.

Efter sterilisering

Kontrollér indikatorerne umiddelbart efter tømning af sterilisatoren.

Kontrollér, at den kemiske indikator har skiftet farve fra rød til grøn, og at farveskiftet er homogent på hele indikatoren.

Hvis farven forbliver rød eller gul efter sterilisationen, skal du gentage sterilisationsprocessen med en ny indikator. Hvis resultatet gentager sig, skal tørsterilisatoren efterses. Du skal straks iværksætte korrigerende handlinger til afhjælpning af problemet i henhold til klinikkens procedure.

Vi anbefaler, at du gemmer de brugte kemiske indikatorer i minimum 3 måneder som dokumentation for daglig test.

Udfyld logbog med resultatet af test med kemisk indikator iht. intern procedure.