Safe Sterilization logo 1
Tilbage

Opdatering af NIR

I forbindelse med den nye opdatering, der er kommet i NIR maj 2019, forholder Safe sig til følgende:

Et abonnement er løbende, det vil sige, at man binder sig for et år ad gangen, hvilket fremgår af vores salgs-/leveringsbetingelser. Det er derfor først muligt at ændre (nedgradere) sit abonnement fra 12 x årligt, til minimum 4 x årligt* ved udgangen af abonnementets udløb. Det er muligt at tegne det nye abonnement nu, men det vil først træde i kraft når nuværende abonnement udløber.

Hvis sterilisatoren har driftstop og efter reparation, skal der anvendes ekstra test. Disse kan tilkøbes hos Safe.

I forbindelse med brug af kemiske indikatorer skal I være opmærksomme på, at der er kommet en opdatering i NIR’en (s. 44-45)** hvilket gør, at der skal anvendes en anden type kemisk indikator, hvis jeres autoklave har forvakuum. Vær venligst opmærksom på dette, når I bestiller kemiske indikatorer.

Kommentar til *:

Vær opmærksom på, at hvis I har flere end 200-400 kørsler pr. kvartal, skal jeres autoklave testes med biologiske indikatorer oftere end hvert kvartal. (NIR s. 32) Safe anbefaler at alle kørsler registreres i fx en logbog.

Kommentar til **:

Ved anvendelse af multivariable kemiske indikatorer til kontrol af fx temperatur, tryk og tid:

Testen udføres på alle de programmer, der anvendes på klinikken.

  • Indikatorerne placeres forskellige steder i autoklaven på de for dampen vanskeligst tilgængelige steder, og i de forskellige typer af anvendt emballage (fx i kassetter, indpakket og mellem instrumenter)
  • Autoklaven pakkes og køres som sædvanlig
  • Indikatorerne kontrolleres umiddelbart efter tømning af autoklaven

Ved anvendelse af kemiske indikatorer som Bowie & Dick-test eller Helix-test (hulrørstest):

Testen udføres dagligt før dagens program i en tom opvarmet dampautoklave efter producentens/leverandørens anvisninger.

  • Indikatoren kan være til enkelt- eller multiparameter måling, men skal passe til processen
  • Testen udføres på alle de programmer, der anvendes på klinikken
  • Indikatoren kontrolleres umiddelbart efter test af autoklaven

Safe Sterilization kan på forespørgsel levere en logbog med spiralryg i A4-format, prisen er 85,- DKK/stk. inkl. forsendelse i Danmark.