fbpx
Tilbage

Opdatering af NIR

I forbindelse med den nye opdatering, der er kommet i NIR maj 2019, forholder SAFE sig til følgende:

Et abonnement er løbende, det vil sige, at man binder sig for et år ad gangen, hvilke fremgår af vores salgs-/leveringsbetalings. Man har derfor først mulighed for at ændre (nedgradere) sit abonnement fra 12 x årligt, til minimum 4 gange årligt *) ved udgangen af abonnementets udløb. Man kan godt tegne det nye abonnement nu, men det vil først træde i kraft når nuværende abonnement udløber.

Hvis maskinen har driftstop og efter reparation, skal der anvendes ekstra test. Disse kan tilkøbes hos SAFE.

I forbindelse med brug af daglig kemiske indikatorer skal I være opmærksomme på, at der er kommet en opdatering i NIR’en (s. 44-45) **) hvilket gør, at man skal anvende en anden type kemiske indikatorer, hvis Jeres autoklave har forvakuum. Vær venligst opmærksom på dette, når I bestiller kemiske indikatorer.

Kommentar til *:

Vær opmærksom på, at hvis I har flere end 200-400 kørsler pr kvartal, skal jeres autoklave testes med Biologiske indikatorer oftere end hvert kvartal. (NIR s. 32) SAFE anbefaler, at alle kørsler registreres i fx en logbog.

Kommentar til **:

Ved anvendelse af multivariable kemiske indikatorstrips til kontrol af fx temperatur, tryk og tid:

Testen udføres på alle de programmer, der anvendes på klinikken • Indikatorerne placeres forskellige steder i autoklaven på de for dampen vanskeligst tilgængelige steder, og i de forskellige typer af anvendt emballage (fx i kassetter, indpakket mellem instrumenter) • Autoklaven pakkes og køres som sædvanlig • Indikatorerne kontrolleres umiddelbart efter tømning af autoklaven.

Ved anvendelse af kemiske indikatorer som Bowie & Dick-test eller Helix-test (hulrørstest):

Testen udføres dagligt før dagens program i en tom opvarmet dampautoklave efter producentens/leverandørens anvisninger • Kemiske indikatorer kan være til enkelt- eller multiparameter måling, men skal passe til processen • Testen udføres på alle de programmer, der anvendes på klinikken • Indikatoren kontrolleres umiddelbart efter test af autoklaven.

Safe Sterilization kan på forespørgsel levere logbog med spiralryg i A4-format, prisen er 85,- DKK/stk. inkl. forsendelse i Danmark