STF Load Check Indicator 1 VE fra Albert Browne (rød indikator til dentalopvaskemaskiner)

User guide for chemical indicators for wash disinfectors

Use

Mindst én gang dagligt bør du bruge kemiske indikatorer til kontrol af rengøringen i dentalopvaskemaskiner/vaskedekontaminatorer. De kritiske parametre der verificeres er tid, temperatur og indtrængning af vand og vaskemiddel.

Placement

Sørg for at holderen til indikatoren er ren og tør.

Den kemiske indikator anbringes i den producentgodkendte holder, designet specifikt til den kemiske indikator.

Sørg for at indikatoren er placeret i midten af holderen og ikke stikker ud til nogen af siderne.

Placér holderen(e) i hver bakke eller kurv, hvor den skal stå som vist på billedet herunder, på de(t) vanskeligt tilgængelige sted(er) for maskinen at rengøre.

STF Load Check Holder med rød indikator til dentalopvaskemaskiner fra Albert Browne

Kør maskinen på almindelig anvendt rengøringsprogram.

After wash

Remove the indicator from the holder gently and in a safe manner, as it may be warm and residues of the test material can stain.

Kontrollér visuelt at indikatoren er helt fri for rester af testmaterialet. Dette kan gøres op mod en hvid baggrund, f.eks. hvidt papir.

Hvis indikatoren ikke er 100% fri for testmaterialet, er testen fejlet, og der skal iværksættes korrigerende handling til afhjælpning af problemet i henhold til intern procedure eller fabrikantens anbefalinger.

There can be several reasons why the machine does not clean sufficiently:

  • Incorrect setting of time and temperature.
  • Incorrect concentration/dosage of detergent.
  • Low water pressure and/or poor water quality.
  • Wash arm(s)/nozzles may be fully/partially clogged.
  • Rotating wash arm(s) do not rotate.

Consult relevant guidelines from national healthcare authorities for further action.