Tænder der er ved at blive undersøgt med tandlægeudstyr

Recommendations for dentists

Process indicators (e.g. autoclave tape) must be used for all sterilization processes.

At least daily, sterilization is checked using chemical indicators in the form of multivariable chemical indicator, Helix test or Bowie & Dick (B&D).

Mindst hver 3. måned kontrolleres sterilisationsprocessen ved brug af biologiske indikatorer (sporeprøver). Hvis der køres mere end 200-400 sterilisationscyklusser pr. kvartal, skal der testes oftere (én gang pr. måned) med biologiske indikatorer.

Efter enhver reparation skal sterilisationsprocessen kontrolleres ved brug af biologiske indikatorer. Den reparerede autoklave bør først tages i brug, når sterilisationsprocessen er testet og godkendt. Anvendes låneautoklave/tørsterilisator, skal sterilisationsprocessen kontrolleres ved brug af biologiske indikatorer med tilfredsstillende resultat, før udstyret tages i brug.

If one or more biological indicators have growth, a new test with biological indicators must be performed.

If there is continued growth in one or more of the biological indicators, please have your autoclave serviced and repaired.

Der henvises til NIR for tandklinikker. Læs mere here.


Safe Sterilization recommends the following subscription plan:

  • A subscription (1 set of biological indicators is sent every month/12 set annually)
  • C subscription (1 set of biological indicators is sent every 3 months/4 set annually)

When it is time to test, Safe sends you a set of biological indicators. Read more here.