Hånd med stetoskop

Recommendations for general practice

Process indicators (e.g. autoclave tape) must be used for all sterilization processes.

It is recommended to control the sterilization process at least once a day using chemical indicator/multivariable chemical indicator.

Der bør anvendes biologiske indikatorer med fastlagte mellemrum hver 3. måned, samt efter reparation.

Efter enhver reparation skal sterilisationsprocessen kontrolleres ved brug af biologiske indikatorer. Den reparerede autoklave/tørsterilisator bør først tages i brug, når sterilisationsprocessen er testet og godkendt. Anvendes låneautoklave/tørsterilisator, skal sterilisationsprocessen kontrolleres ved brug af biologiske indikatorer med tilfredsstillende resultat, før udstyret tages i brug.

Der henvises til NIR for Almen Praksis. Læs mere here.

Safe Sterilization recommends the following subscription plan:

  • C subscription (1 set of biological indicators is sent every 3 months/4 set annually)

When it is time to test, Safe sends you a set of biological indicators. Read more here.