Kittelklædt sundhedspersonale med stetoskoper (to i hvide kitler, en i blå kittel) 1

Recommendations for the healthcare sector

Prevent infection risk: sterilization aims to prevent the spread of infection in both patients and clinic staff

NIR

In Denmark, the Central Unit for Infectious Hygiene has developed national infectious guidelines also called NIR.

The guidelines are aimed at the healthcare sector including general practitioners, dentists, private nurses and more.

Recommendations

NIR indeholder anbefalinger om procedurer og håndtering af medicinsk udstyr. Formålet er at gøre det tydeligt for den enkelte klinik, hvordan man opretholder den ønskede hygiejne. NIR er baseret på over 30 års videnskabelig forskning, internationale erfaringer, guidelines, lovkrav, samt ”best practice” inden for sundhedssektoren.

Own control of sterilisations process

En autoklave eller tørsterilisator kræver personalets bevågenhed for at fungere korrekt. Med faste rutiner for egenkontrol af sterilisationsprocessen, opnår man daglig sikkerhed for, at effekten af sterilisationsprocessen fungerer efter hensigten. Nyere autoklaver og tørsterilisatorer er forsynet med automatisk overvågning, men den eksterne proceskontrol kan stadig anbefales, idet styringer kan fejle og instrumenter kan afvige mht. faktisk opnåede målenøjagtighed.

Specific industry recommendation, Denmark only:

References

For more detailed description and how to use the biological and chemical indicators, please refer to our product descriptions and user guides.