Spørgsmål Og svar

Hvordan skal de biologiske indikatorer placeres i autoklaven/ovnen?

Placer de biologiske indikatorer på steder, hvor det er svært for dampen og varmen at trænge ind til udstyret. De biologiske indikatorer, må gerne placeres i autoklavepose og kassetter (hvis sådanne anvendes) sammen med udstyret – således placeringen er så realistisk som muligt. Læg de biologiske indikatorer tre forskellige steder i autoklaven/ovnen f.eks. top, midt og bund.

Jeg er fodterapeut, hvor ofte skal jeg teste min autoklave/ovn?

Der bør udføres kvalitetskontrol med jævne og fastlagte mellemrum (f.eks. hver 3. måned, samt efter reparation af autoklave/ovn). Hvis du har en midlertidig låne autoklave/ovn skal denne også testes. Læs mere her.

Kan jeg få mit certifikat via post?

Normalt sender vi certifikat via e-mail, men mod et ekstra gebyr kan du få tilsendt certifikat via post.

Jeg er fodterapeut, kan I sende mit certifikat til foreningen Danske fodterapeuter?

Nej. Du skal selv sørge for at sende dit certifikat til foreningen.

Hvordan skal vi opbevare vores instrumenter/udstyr, efter de er blevet steriliseret?

Det anbefales at opbevarer udstyr og instrumenter i rene og lukkede skabe/skuffer beskyttet mod fugt, støv, sollys og temperatursvingninger. Instrumenter mv. håndteres mindst muligt, for at undgå beskadigelse af autoklaveposerne som, er en steril barriere, der beskytter udstyr og instrumenter imod mikrobiologisk forurening.
Før brug af instrumenter og udstyr kontrolleres at udløbsdatoen ikke er overskredet, samt at sterilemballagen (autoklaveposen) ikke er beskadiget eller fugtig. Se desuden bilag 1 i NIR for tandklinikker, som også gælder for andre brancher. Her beskrives holdbarheden efter et pointsystem.

Hvornår kan jeg forvente at få et svar på mine test?

Når vi har modtaget dine biologiske indikatorer, bliver de straks dyrket og resultatet aflæses efter 4 dage. Testresultat fremsendes som certifikat via e-mail. Har du valgt at modtage certifikatet via post, skal du forvente 5-8 dages leveringstid på resultatet, grundet postudbringning via PostNord.

Skal jeg tage den biologiske indikator ud af ”pergamentpapir pose” de ligger i?

Nej endelig ikke, pergamentpapir posen’ formål er beskytte imod forurening med fremmede mikroorganismer. De biologiske indikatores resistens (D-værdi) overfor varmepåvirkningen (damp/tør varme), er bestemt ved opbevaring i pergament papirsposen – derfor skal de blive i pergamentpapir posen.

Hvordan får jeg plads til testene i min DAC og skal alle 3 bruges?

Iflg. gældende NIR anvendes der minimum 3 biologiske indikator til kvalitetskontrollen. Vi anbefaler, at du lægger de biologiske indikator samlet, evt. i en autoklavepose.

Kan de kemiske indikatorer til kontrol af damp sterilisation klippes over?

Ja. De er designet til at blive klippet over. Der er et saksesymbol på selve æsken, og en indikation på den kemiske indikator

Hvad skal jeg gøre med de kemiske indikatorer, når jeg har aflæst resultatet?

Vi anbefaler, de brugte kemiske indikatorer gemmes i minimum 3 måneder, som dokumentation for daglig test. Skriv bag på indikatoren: dato for udført test og signatur. Udfyld resultat i en logbog eller kalender. De kemiske indikatorer bør opbevares mørkt og køligt, uden direkte eksponering for sollys.

Vores autoklave/ovn er til reparation, hvad skal jeg gøre med de tilsendte biologiske indikatorer?

Da autoklaven/ovnen normalt kommer retur efter forholdsvis kort tid, anbefaler vi, at du beholder de tilsendte biologiske indikatorer og bruger dem umiddelbart efter reparation. Alternativt kan test anvendes, hvis man har en låne autoklave/ovn til disposition, da disse ifølge NIR også skal testes inden brug. Ret blot maskinens navn på SAFE-etiketten. Husk at Jeres autoklave skal kontrolleres med biologiske indikatorer, når de kommer hjem fra reparation.

Vi har en DAC, skal den også testes med biologiske indikatorer?

Ja, DAC er en autoklave og skal testes på lige fod med andre sterilisatorer (autoklaver).

Hvilken periode dækker den fremsendte faktura?

Abonnementsperioden er normalt fra fakturadato og 12 måneder frem.

Er Safe sterilization ApS ISO cerfificeret?

Ja, Safe Sterilization ApS er certificeret iht. DS/EN ISO 9001:2015. Certificeringen er gennemført af DNV-GL, og Safe Sterilization ApS recertificeres én gang årligt.

Jeg har lige modtaget biologiske indikatorer og skal på ferie, kan jeg vente med at teste til jeg er tilbage fra ferie?

Ja, der er lang holdbarhed på de biologiske indikatorer. De biologiske indikatorer, bør opbevares køling og mørkt, uden påvirkning af direkte sollys.

Hvad er grunden til, at min autoklave/ovn ikke er godkendt?

  • Har de biologiske indikatorer rent faktisk været i autoklaven/ovnen?
  • Har autoklaven/ovnen opnået den specificerede sterilisationstemperatur?
  • Er den specificerede sterilisationstid opnået? (Husk procestiden er fra det tidspunkt hvor autoklaven/ovnen har opnået den specificerede sterilisationstemperatur).
  • Har der været fejl/alarmer på autoklaven/ovnen under kørslen med de biologiske indikatorer, hvis ja, konsulter manual og/eller leverandøren af udstyret.

Jeg har nogle biologiske indikatorer liggende, hvor findes holdbarhed på dem?

Der er der lang holdbarhed på de biologiske indikatorer. Den aktuelle udløbsdato fremgår af Safe etiketten på pergamentpapirs posen, som indeholder stripsen med den biologiske indikator (bakteriesporer).

Jeg har fået ny autoklave/ovn, kan jeg notere det på testlabel?

Ja, når vi modtager de biologiske indikatorer, ændre vi udstyres navn/id i vores database. Du vil efterfølgende modtage certifikat med den udstyrs benævnelse på certifikatet.

Hvor lang tid skal vi gemme vores certifikater?

Der er ingen faste regel herfor, Safe Sterilization kan gensende certifikater på forlangende.

Hvor lang tid arkiverer SAFE testresultater ?

Vi har arkiveret alle testresultater i minimum 5 år.

Hvad er procestiden for de mest anvendte metoder?

For dampautoklavering: 121°C i minimum 15 min. eller 134°C C i minimum 3 min.
For tørsterilisering: 160°C i minimum 2 timer.
NB. Steriltiden er altid fra autoklaven/ovnen har opnået den specificerede sterilisationstemperatur.

Får vi en ny test til fornyet kontrol, hvis det der er vækst i en eller flere test?

Ja, hvis I er med i abonnementsordningen med test hver måned, fremsender vi en ny test uden beregning.
Ved anden type abonnement (ex hver 3. måned), modtager i én ny test til fornyet kontrol. Efterfølgende test faktureres fremsendte test separat.
Ved test kun gang om året er man ikke med i et abonnement system. Derfor er der ingen ny test til fornyet kontrol. Hvis man ønsker en ny test, skal denne bestilles hos SAFE.