Spørgsmål Og svar

Hvordan skal de biologiske indikatorer lægges i autoklaven/ovnen?

Placere testene på steder, hvor det er svært for damp og varme at trænge ind. Gerne i kassetter. Det er også en god idé, at pakke dem ind i autoklaverposer.
Læg dem gerne tre forskellige steder. F.eks. foran, midt og bagved i autoklaven/ovnen. Det er en god idé at lave en test, der er indpakket eller i kassette.

Jeg er fodterapeut. Hvor ofte skal jeg teste min ovn/autoklave?

Der bør udføres kvalitetskontrol med jævne og fastlagte mellerum. (f.eks. hver 3. måned, samt efter reparation.

Kan jeg få mit certifikat via mail?

Normalt sender vi ud via post, men vi arbejder på et system, så du fremadrettet kan få certifikatet via mail.

Jeg er fodterapeut. Kan I sende mit certifikat til foreningen Danske fodterapeuter?

Nej. Du skal selv sørge for at sende dit certifikat til foreningen.

Hvordan skal vi opbevare vores instrumenter, efter de er blevet autoklaveret?

Det anbefales at opbevarer udstyr og instrumenter i skabe og skuffer. Gerne med rengøringsvenlige overflader, som kan tåle pletdesinfektion. Gerne med låger uden glas, for at undgå direkte sollys. Tænk på at udstyret skal være beskyttet mod støv, fugt og temperatursvingninger.

Hvornår kan jeg forvente at få et svar på min test?

Når vi har modtaget din test, vil den straks blive behandlet og resultatet aflæses efter 4 dage. Svaret sendes på et certifikat via post. Regn gerne med ca. en uge fra du har sendt testen.

Skal jeg tage sporene ud af den lille ”pose” de ligger i?

Nej endelig ikke. Så er de ikke sterile mere.

Hvordan får jeg plads til testene i min DAC og skal jeg bruge alle 3?

Iflg. NIR anvendes der minimum 3 sporeprøver til kvalitetskontrollen. Vi anbefaler, at du lægger dem samlet. Evt. i en autoklavepose.

Kan de kemiske indikatorer til damp autoklavering klippes over?

Ja. De er forberedt til at blive klippet over. Der er et saksesymbol på selve æsken.

Hvad skal jeg gøre med de kemiske indikatorer, når jeg har aflæst resultatet?

Vi anbefaler, at du gemmer de brugte kemiske indikatorer i minimum 3 måneder, som dokumentation for daglig test. Skriv bag på indikatoren: dato og initialer. Skriv evt. også i en logbog eller kalender.

Vores autoklave er til reparation. Hvad skal jeg gøre med den tilsendte test?

Da autoklaven normalt kommer retur efter forholdsvis kort tid efter reparation, anbefaler vi, at du beholder tilsendte test og bruger den umiddelbart efter reparation. Der er lang holdbarhed på dem.

Vi har en DAC. Skal den også testes med biologiske indikatorer?

Ja en DAC er en autoklave og skal testes.

Hvilken periode dækker fakturaen?

Normalt fra fakturadato og et år frem.

Er Safe ISO godkendt?

Ja, vi er ISO 9001:2015 godkendt.

Jeg har lige modtaget min test og skal på ferie. Kan jeg tage testen når jeg kommer tilbage?

Ja Der er lang holdbarhed på testene.

Hvad kan grunden være til, at min autoklave/ovn ikke er godkendt?

Har prøverne været i autoklaven/ovnen? Har ovnen været oppe i temperatur? Var tiden korrekt? (Husk procestiden er fra ovnen har opnået den ønskede temperatur). Ovnen kan være for varm og har brændt hul i testen. Sterilposen kan have været itu/revnet og på den måde være blevet usteril. En anden mulighed er, at autoklaven er kørt tør for vand. Ved gentagne fejl skal din ovn/autoklave efterses.

Jeg har nogle test liggende. Hvor lang holdbarhed er der på dem?

Normalvis er der lang holdbarhed på testene. Udløbsdatoen står på testen.

Jeg har fået ny autoklave/ovn. Kan jeg notere det på testen?

Ja når vi modtager testen, ændre vi navnet i vores system. Du vil efterfølgende få et certifikat med det rigtige autoklavenavn.

Hvor lang tid skal vi gemme vores certifikaterne?

Det er der ingen fast regel om. Vi vil altid kunne hjælpe dig med, at finde frem til resultatet af din test.

Hvor lang tilbage har SAFE test resultaterne liggende?

Vi har dem liggende 5 år tilbage.

Hvad er procestiden for de mest anvendte metoder?

For dampautoklavering: 121⁰ C i 15 min. eller 134⁰ C i 3 min.
For tørsterilisering: 160⁰ C i 2 timer. (Husk procestiden er fra ovnen har opnået den ønskede temperatur).

Får vi en ny test til fornyet kontrol, hvis det viser sig at der er vækst?

Ja, hvis I er med i abonnementsordningen, sender vi en ny test uden beregning.