Rapporten for den samlede CO2-emission fra aktiviteterne hos Scantago A/S og Safe Sterilization ApS for regnskabsperioden oktober 2021 til september 2022 er nu tilgængelig.

Vi er glade for at kunne konstatere, at den samlede CO2 -emission er blevet reduceret med 5,97 % sammenlignet med regnskabsåret 2020/2021.

Miljø og klimabelastning har høj prioritet for Scantago A/S og Safe Sterilization ApS, hvilket betyder at vi tager ansvar for at nedbringe vores klimaaftryk.

De næste store skridt for at reducere vores miljø og klimabelastning handler om, at vores kommende domicil vil blive opvarmet med jordvarme, og der påtænkes implementering af solpaneler på bygningen. Slutteligt ønsker vi at fokusere på biodiversiteten for udenomsarealerne på vores nye domicil.

Rapporten er tilgængelig her

Safe Sterilization ApS og Scantago A/S initierede i juni 2022 projektet med at blive ISO 14001:2015 certificeret, målet er at opnå certificeringen i foråret 2023.

Begge virksomheder er ISO 9001:2015 certificerede af DNV, derfor er målet at opnå en samlet certificering for begge virksomheder, og fremtidige certificeringer bliver med fokus på både ISO 9001 samt ISO 14001

Forud for ISO 14001 projektet, startede vi tidligere på året med at lave en samlet rapport over virksomhederne CO2-emission, med historisk tilbageblik for årene 2017/18 til 2020/21.

Rapporten er tilgængelig her

I forbindelse med den nye opdatering, der er kommet i NIR maj 2019, forholder Safe sig til følgende:

Et abonnement er løbende, det vil sige, at man binder sig for et år ad gangen, hvilket fremgår af vores salgs-/leveringsbetingelser. Det er derfor først muligt at ændre (nedgradere) sit abonnement fra 12 x årligt, til minimum 4 x årligt* ved udgangen af abonnementets udløb. Det er muligt at tegne det nye abonnement nu, men det vil først træde i kraft når nuværende abonnement udløber.

Hvis sterilisatoren har driftstop og efter reparation, skal der anvendes ekstra test. Disse kan tilkøbes hos Safe.

I forbindelse med brug af kemiske indikatorer skal I være opmærksomme på, at der er kommet en opdatering i NIR’en (s. 44-45)** hvilket gør, at der skal anvendes en anden type kemisk indikator, hvis jeres autoklave har forvakuum. Vær venligst opmærksom på dette, når I bestiller kemiske indikatorer.

Kommentar til *:

Vær opmærksom på, at hvis I har flere end 200-400 kørsler pr. kvartal, skal jeres autoklave testes med biologiske indikatorer oftere end hvert kvartal. (NIR s. 32) Safe anbefaler at alle kørsler registreres i fx en logbog.

Kommentar til **:

Ved anvendelse af multivariable kemiske indikatorer til kontrol af fx temperatur, tryk og tid:

Testen udføres på alle de programmer, der anvendes på klinikken.

  • Indikatorerne placeres forskellige steder i autoklaven på de for dampen vanskeligst tilgængelige steder, og i de forskellige typer af anvendt emballage (fx i kassetter, indpakket og mellem instrumenter)
  • Autoklaven pakkes og køres som sædvanlig
  • Indikatorerne kontrolleres umiddelbart efter tømning af autoklaven

Ved anvendelse af kemiske indikatorer som Bowie & Dick-test eller Helix-test (hulrørstest):

Testen udføres dagligt før dagens program i en tom opvarmet dampautoklave efter producentens/leverandørens anvisninger.

  • Indikatoren kan være til enkelt- eller multiparameter måling, men skal passe til processen
  • Testen udføres på alle de programmer, der anvendes på klinikken
  • Indikatoren kontrolleres umiddelbart efter test af autoklaven

Safe Sterilization kan på forespørgsel levere en logbog med spiralryg i A4-format, prisen er 85,- DKK/stk. inkl. forsendelse i Danmark.