SAFE Sterilization ApS

Til brug for opdatering i vores system, bedes De udfylde nærværende kundeoplysninger.
Udfyld venligst blanketten og send den retur ved at klikke på send.Hvis faktureringsadressen er forskellig fra leveringsadressen udfyldes nedenstående:


Det bekræftes hermed, at der er indgået aftale uden tidsbegrænsning om test af Deres sterilisationsudstyr med biologiske indikatorer.SAFE Sterilization ApS samhandelsbetingelser er vedlagt nærværende kundeoprettelse og vil gælde for alle fremtidige mellemværende mellem parterne, indtil SAFE Sterilization ApS med minimum 1 måneds varsel måtte fremsende andre samhandelsbetingelser.