Kemisk Indikator til tør varme

Kemisk indikator til tør varme

De kemiske indikatorer der leveres af SAFE er et godt supplement til biologiske indikatorer og skal anvendes dagligt, til at give et hurtigt svar på, om de kritiske parametre har været korrekte under steriliseringen, men de kan ikke erstatte biologiske indikatorer. Kun sidstnævnte kan anvendes til at måle sterilisationsprocessens effektivitet.

Indikatoren er et ISO 11140-1 Class 6 produkt.

Vi benytter os af et produkt fra:

Albert Brown Ltd

Chancery House 190 Waterside Road
Hamilton Industrial Park
Leicester LE 1QZ
United Kingdom
tlf.: +44 (0) 116 276 8636 or fax +44 (0) 116 276 8639
www.steris.com

Producenten er godkendt efter ISO 13485.

Væsken i de ikke opvarmede rør er RØD. Idet sterilisationen skrider frem, skifter væskens farve fra rød til gul og til sidst grøn, som betyder at den er godkendt.

Opbevaring af sporeprøver:

Disse rør skal altid opbevares et køligt sted, helst i køleskab, men altid under 21°

Holdbarhed: ses på æsken

Eksempel: EXP 2019-03-22, betyder at prøven udløber marts 2019

Produktets egenskaber:

  • er specielt udviklet til kemisk kontrol af tørsterilisering
  • skifter kun farve, hvis den rette kombination af faktorerne tid og temperatur er til stede samtidig
  • viser et tydeligt og permanent farveskift
  • kan aflæses umiddelbart efter processen er slut

Anbefales til:

  • alle tørsteriliseringer med mindst en kapsel pr. kørsel
  • at indgå i kontrol af sterilprocessen, idet procesfejl omgående bliver vist

Anvendes til:

  • at vise om alt gods har fået tilstrækkelig behandling
  • alle tørsteriliseringer

Kemisk-Indikator_tor