Kemisk Indikator til dampautoklavering

Kemisk indikator til dampautoklavering

De kemiske indikatorer der leveres af SAFE er et godt supplement til biologiske indikatorer og skal anvendes dagligt, til at give et hurtigt svar på, om de kritiske parametre har været korrekte under steriliseringen, men de kan ikke erstatte biologiske indikatorer. Kun sidstnævnte kan anvendes til at måle sterilisationsprocessens effektivitet.

Krav til Kemiske Indikator til dampautoklavering er angivet i DS/EN ISO 11140-1 Class 4.

Vi benytter os af et produkt fra:

Albert Brown Ltd

Chancery House 190 Waterside Road
Hamilton Industrial Park
Leicester LE 1QZ
United Kingdom
tlf.: +44 (0) 116 276 8636 or fax +44 (0) 116 276 8639
www.steris.com

Producenten er godkendt efter ISO 13485.

Den multivariable indikator er designet til at overvåge damp sterilisations processer. Når de placeres inde i bakker, pakker eller poser, vil dampindikatoren bekræfte, at dampen er trængt ind til det punkt, hvor de er placeret.

Opbevaring af sporeprøver:

0°-30° C, 30-60% RH

Holdbarhed: ses på æsken

Eksempel: EXP 2019-10-01, betyder at prøven udløber oktober 2019

Produktets egenskaber:

  • viser om alle kritiske sterilisationsparametre som tid, temperatur og damp har været til stede
  • viser et tydeligt og permanent farveskift
  • har gradueret farveskifte, jo mørkere farve des større sikkerhedsmargin
  • kan aflæses umiddelbart efter autoklavering

Anbefales til:

  • daglig kontrol
  • alle autoklaveringer
  • at indgå i kontrol af sterilprocessen, idet procesfejl omgående vil blive vist

Anvendes til:

  • at vise om processen har haft de nødvendige faktorer tilstede under behandlingen
  • alle autoklaveringer
  • som en integreret del af den totale kontrol af dampautoklaveringen