Vejledning

Dampautoklavering

Anvendes til varme- og tryk stabilt udstyr. Dampautoklavering foregår i et lukket lufttæt kammer, hvor atmosfærisk luft i forvakuumsfasen erstattes med mættet vanddamp. Den mættede vanddamp afgiver sin varme i godset, som varmes op. Samtidig dannes der kondens,og fugtigt miljø skabes. Den mættede vanddamp påvirker alle godsets flader, og tilstedeværende mikroorganismer inaktiveres via koagulation.

Dampsterilisering sker enten ved 121° i 15 min. eller ved 134° i 3 min. effektiv tid.

Dampsterilisation er den mest anvendte og sikre sterilisationsmetode, som tilmed er billig og miljøvenlig. Forud for enhver sterilisationsproces er det vigtigt, at de emner, der skal steriliseres, har gemmengået en effektiv rengøring.

Der er ingen krav til hvilken autoklave, der skal anvendes på en klinik. Der stilles krav til selve autoklavens anvendelsesområde – dvs. de forskellige autoklaver kan kun anvendes til deres definerede formål.

Type N (almindelige dampautoklaver). Autoklaver uden vakuum. Må kun anvendes til massive uindpakkede instrumenter.

Type B (autoklave med vakuum). Vakuumautoklave til alle typer instrumenter, herunder hule instrumenter, porøse og indpakkede genstande, specielle instrumenter, stof og gaze.

Type S (autoklaver som kan anvendes til et konkret formål som beskrives af producenten). Specialautoklaver til f.eks. roterende instrumenter.