Biologisk indikator

De Biologiske indikatorer (BI) der leveres af SAFE er udviklet til mikrobiologisk kontrol og validering af sterilisationsprocesser og er fremstillet i overensstemmelse med DS/EN ISO 11138-3 og DS/EN ISO 11138-4. SAFE har valgt en kombineret indikator, som kan benyttes til sterilisation med såvel damp som tør varme. Bakterietyperne er nøje udvalgt efter deres evne til at modstå de givne sterilisationsprocesser. De valgte bakterietyper har en større modstandsdygtighed over for sterilisationsprocessen end de almindeligt forekommende bakterier.
Der anvendes 3-6 sporeprøver, afhængigt af sterilisatorens størrelse. I øvrigt henvises der til NIR for hhv. tandlæger og almen praksis.

Efter reparation:

Efter alle reparationer skal der udføres sporeprøvetest. Den reparerede sterilisator bør først tages i brug igen, når certifikat er modtaget med godkendt resultat. Låneautoklave, skal ligeledes være sporeprøvet.

Validering:

Alle nye sterilisatorer og nye procedurer, fx forårsaget af ændringer i sterilisationsprogram eller i godsets indpakning, bør valideres.

Opbevaring og holdbarhed:

Biologiske indikatorer skal opbevares ved stuetemperatur (tørt og beskyttet mod direkte sollys). Den angivne holdbarhedsdato er angivet på indikatorerne, og indikatorerne må ikke anvendes efter denne dato.

Eksempel: 2019-10-31, betyder at prøven udløber 31. oktober 2019.

Bortskaffelse:

Ubrugte biologiske indikatorer skal autoklaveres og kan herefter kasseres som almindeligt restaffald. Hvis BI ikke er autoklaveret bør de bortskaffes som klinisk risikoaffald.

Kvalitet:

De biologiske indikatorer er produceret efter godkendte internationale standarder. Krav til Biologiske indikatorer er angivet i DS/EN ISO 11138 serien. Producenten er godkendt efter ISO 13485.

Vi benytter os af et produkt fra: CROSSTEX

photo-1-1

safe-boble_undersider