fbpx

Tørstrerilisering

Steriliseringen gennemføres i 2 timer ved 160°C, når ovnen er varmet op.
Enhver ovn kan anvendes til tørsterilisering, men vær opmærksom på at nøjagtigheden af temperaturintervallet ikke nødvendigvis er helt præcis ved enhver temperatur i alle modeller.
Tørsterilisering kan ske ved følgende temperatur:

160°C i 2 timer
170°C i 1 time
180°C i ½ time

Steriliseringstiden regnes fra at den ønskede temperatur er opnået i godset. Man bør være opmærksom på, at sterilisation af stålinstrumenter ikke bør ske ved højere temperatur end 160°C, da der hurtigt sker en ændring af hærdningen, som ødelægger instrumenterne.

Hvornår er noget sterilt:

  • Sterilitet er fravær af levende mikrooganismer
  • Der forlanges en sterilitetssikkerhed på 106, hvilket vil sige at højst 1 enhed ud af 1.000.000 enheder må være usteril.

Forskel på rengøring, desinfektion og sterilisation:

  • Rent: Uden synlig snavs og belægning
  • Desinfektion: Her er de fleste mikoorganismer fjernet eller dræbt
  • Sterilisation: Her er alle mikrooganismer fjernet eller dræbt

Rengøring:

En forudsætning for at opnå et godt resultat af desinfektion er, at startmængden af mikroorganismer er så lav som mulig. Formålet med rengøring er derfor at fjerne synligt smuds fra overflader og om muligt reducere mængden af mikroorganismer.

Desinfektion:

Desinfektion er en proces, der er i stand til at udskadeliggøre patogene mikrooganismer i et sådant omfang, at det desinficerede er uden risiko for smitteoverførsel. Desinfektion kan udføres både med varme (termisk desinfektion) eks. hedt vand eller kemiske midler (kemisk desinfektion) eks. alkoholer.

Termisk desinfektion bør foretrækkes frem for kemisk desinfektion, hvor det er muligt. Metoden er mere effektiv, billig og miljøvenlig.

Desinfektion vil, uanset hvor omhyggeligt denne gennemføres, aldrig kunne erstatte en sterilisation.

Sterilisation:

En forudsætning for at opnå sterilitet er at godset udsættes for en dampautoklavering eller en tørsterilisering. Sterilisation sikrer et totalt kimfrit miljø og reducerer dermed risikoen for at overfører mikroorganismer fra en patient til en anden.