fbpx

SAFE brugsanvisning

Efter modtagelse af et sæt biologiske indikatorer skal følgende ske:

 • Kontroller venligst at oplysningerne på den påsatte etiket på testen er korrekte.
 • Noter venligst dato for benyttelse af de biologiske indikatorer i sterilisatoren og placering af prøverne.
 • Alle 3 hvide poser placeres i sterilisatoren på steder, hvor det er svært for damp og varme at trænge ind. Gerne i kassetter, hvor luft skal udskiftes med damp, i toppen hvor der er risiko for tør varme eller i bunden, som kan være koldere.
 • Sterilisatoren pakkes og køres som sædvanlig. Husk ved dagens første sterilisation at lægge en kemisk indikator i sterilisatoren.
 • De biologiske indikatorer returneres i samme kuvert, som de er modtaget i. Fjern blot brugsanvisningen og tapebeskyttelsen. Portoen er betalt af SAFE.

Den biologiske indikator består af hvidt trækpapir podet med bakteriespore pakket i en blå sterilpose. Sterilposen er gennemtrængelig for varme og damp og yder en steril barriere efter processen. Sterilposen tillader ikke gennemtrængning af mikroorganismer.

Sterilposen må ikke åbnes.

SAFE udsår de biologiske indikatorer i næringsmedie og dyrker dem herefter i inkubatorer i 2 x 44 timer, hvorefter vi sender et certifikat med resultatet af dyrkningen.

Hvis resultatet af testen ikke kan godkendes, sender vi et sæt biologiske indikatorer til fornyet kontrol uden beregning til kunder med abonnementsordning.

Der kan være mange årsager til vækst:

 • Har prøverne været i sterilisatoren?
 • Blev sterilisatoren tændt?
 • Var autoklaven kørt tør for vand?
 • Var temperaturen korrekt indstillet?
 • Var tiden korrekt?
 • Var sterilisatoren pakket korrekt?

Procestiden ved de mest anvendte metoder er følgende:

Dampautoklavering: 121°C = 15 min. 134°C = 3 min.
Tørsterilisering: 160°C i 2 timer

Tidsrummet er at regne fra temperaturen i godset er opnået.