fbpx

Lovgivning og anbefalinger

Før sterilisation skal der altid være foretaget rengøring og desinfektion. Det vil sige, at man bør rengøre og desinficerer godset forud for sterilisation. Vær opmærksom på, hvordan enzymholdig sæbe skal anvendes og at alle flader efterfølgende bliver desinficeret korrekt.

Der skal anvendes en valideret sterilisator.

Kontrol af sterilisatoren med procesindikator (temperatur og tid) skal foretages i forbindelse med hver kørsel.

Der skal udarbejdes program for vedligeholdelse af sterilisatoren.

Korrekt omslag af procesindikatorene er ikke garanti for effektiv sterilisationsproces. Der bør mindst en gang dagligt anvendes kemiske indikatorer for kontrol af flest mulige sterilisationsparametre. Der bør udføres rutinekontrol mindst hver 3. måned med anvendelse af biologiske indikatorer.

Tandklinikker skal dog iflg. NIR. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, teste med biologiske indikatorer hver måned, samt anvende multivariabel kemisk indikator mindst en gang dagligt.

Hyppigt anvendte sterilisationstider er:

For mættet vanddamp

121° C i mindst 15 min
134° C i mindst 3 min

For tør varme

160° C i 2 timer
170° C i 1 time
180° C i ½ time

Tidsrummet er at regne fra temperaturen i godset er opnået.

Temperatur over 160°C kan beskadige stålinstrumenter, da der hurtigt sker en ændring af hærdningen.

I øvrigt kan vi henvise til følgende standarder: NIR